Šolski koledar

Šolsko leto 2018/2019 se začne 1. septembra 2018 in konča 31. avgusta 2019.

Prvo ocenjevalno obdobje: 3. september–31. januar
Drugo ocenjevalno obdobje: 1. februar–24. junij (9. razred: 1. februar–14. junij)

Počitnice:

 jesenske:        29. oktober 2018–2. november 2018
novoletne:     25. december 2018–2. januar 2019
zimske:           25. februar 2019–1. marec 2019
prvomajske:  27. april 2019–2. maj 2019
letne:              26. junij–31. avgust 2019

Pouka prosti dnevi
24. december 2018 – nadomeščanje v soboto, 29. 9. 2018
3. maj 2019 – nadomeščanje v soboto, 11. 5. 2019
šolske počitnice, državni prazniki in drugi prosti dnevi, sobote in nedelje

Nadomeščanje prostih dni:
– sobota, 29. 9. 2018
– sobota, 2. 2. 2019
– sobota, 11. 5. 2019

Predmetni, razredni in popravni izpiti:

  1. rok: 17. junij–1. julij 2019 za učence 9. razreda
    26. junij–9. julij 2019 za učence ostalih razredov
  1. rok: 19. avgust–30. avgust 2019

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) v 6. in 9. razredu

7. maj 2019: SLOVENŠČINA za 6. in 9. razred
9. maj 2019: MATEMATIKA za 6. in 9. razred
13. maj 2019: ANGLEŠČINA za 6. razred in TRETJI PREDMET za 9. razred