Šolski koledar

Šolsko leto 2019/2020 se začne 1. septembra 2019 in konča 31. avgusta 2020.

Prvo ocenjevalno obdobje: 2. september–31. januar
Drugo ocenjevalno obdobje: 1. februar–24. junij (9. razred: 1. februar–15. junij)

Počitnice:

 jesenske:        28. oktober 2019–1. november 2019
novoletne:     25. december 2019–2. januar 2020
zimske:           17. februar 2020–21. februar 2020
prvomajske:  27. april 2020–1. maj 2020
letne:              26. junij 2020–31. avgust 2020

Pouka prosti dnevi
3. januar 2020
šolske počitnice, državni prazniki in drugi prosti dnevi, sobote in nedelje

Predmetni, razredni in popravni izpiti:

  1. rok: 16. junij–29. junij 2020 za učence 9. razreda
    26. junij–9. julij 2020 za učence ostalih razredov
  1. rok: 18. avgust–31. avgust 2020

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) v 6. in 9. razredu

5. maj 2020: SLOVENŠČINA za 6. in 9. razred
7. maj 2020: MATEMATIKA za 6. in 9. razred
11. maj 2020: ANGLEŠČINA za 6. razred in TRETJI PREDMET za 9. razred