Govorilne ure – OŠ Lesce 2021/2022

Za govorilne ure se z učiteljem predhodno dogovorite preko eAsistenta ali e-pošte.

Razredna stopnja

RAZRED UČITELJ  e-naslov  
1. a Tanja Mencinger tanja.mencinger@oslesce.si  
1. b Nika Marolt nika.marolt@oslesce.si  
2. a Tamara Dovžan tamara.dovzan@oslesce.si  
2. b Melita Čušin melita.cusin@oslesce.si  
3. a Saša Avsenik Pisek sasa.avsenik-pisek@oslesce.si  
3. b Nina Ošljak nina.osljak@oslesce.si  
4. a Januša Avguštin janusa.avgustin@oslesce.si  
4. b Katarina Rauh katarina.rauh@oslesce.si  
5. a Mojca Slivnik mojca.slivnik@oslesce.si  
5. b Melita Jensterle  melita.jensterle@oslesce.si  
  Mateja Verčič – druga uč. v 1. raz. mateja.vercic@oslesce.si  
  Maja Jazbec – NIP, NEM maja.jazbec@guest.arnes.si  
  Martina Kristan – NŠP martina.kristan@oslesce.si  
  Marija Slavec Konda – JV, OPB marija.slavec@oslesce.si  
  Saša Hrovat – OPB, LUM sasa.hrovat@oslesce.si  
  Bojana Novak – OPB bojana.novak@oslesce.si  
  Tanja Pavlič – OPB tanja.pavlic@oslesce.si  
  Mateja Langus – OPB mateja.langus@oslesce.si  
  Tatjana Leben – GUM, JV tanja.leben@oslesce.si  

Predmetna stopnja

UČITELJ PREDMET   RAZREDNIK  e-naslov
Alenka Zupan SLJ   6. a alenka.zupan@oslesce.si
Katja Jazbec ŠPO, ISP   6. b katja.jazbec@oslesce.si
Ines Sliško ZGO, DSP   7. a ines.slisko@oslesce.si
Martina Kristan ŠPO, NŠP, ISP   7. b martina.kristan@oslesce.si
Veronika Šuligoj  TIT, OGL, OGU, MAT   8. a veronika.suligoj@oslesce.si
Roman Gašperin SLJ   8. b roman.gasperin@oslesce.si
Mateja Alič MAT, MD9   8. c mateja.alic@oslesce.si
Sabina Časar Pretnar GEO, DKE   9. a  sabina.c.pretnar@oslesce.si
Bernarda Zavrl TJA   9. b  bernarda.zavrl@oslesce.si
Barbara Bajželj SLJ     barbara,bajzelj@oslesce.si
Andreja Kovačič MAT      andreja.kovacic@oslesce.si
Neda Golmajer KEM, BIO, KEŽ      neda.golmajer@oslesce.si
Dejan Hudoletnjak ROID     dejan.hudoletnjak@oslesce.si
Maja Jazbec NIP, NEM     maja.jazbec@guest.arnes.si
Eva J. Prešern DSP      eva.jekovec@os-antonajanse.si
Darja Katrašnik LUM, LS1, LS2      darja.katrasnik@oslesce.si
Mojca K. Pičulin DSP      mojca.kordis-piculin@oslesce.si
Slavko Kunčič ŠPO, ŠZS, ŠZZ      slavko.kuncic@oslesce.si
Tatjana Leben GUM      tanja.leben@oslesce.si
Tanja Pavlič NEM     tanja.pavlic@oslesce.si
Urša Praprotnik DSP     ursa.praprotnik@oslesce.si
Martina Schmitt knjižnica      martina.schmitt@oslesce.si
Majda Srna FIZ     majda.srna@oslesce.si
Petra Šmit TJA, DSP     petra.smit@oslesce.si
Andreja Šimnovec BIO, GOS, NAR, NPH, SPH     andreja.simnovec@oslesce.si
Mateja Langus NIP, ITA     mateja.langus@oslesce.si