Načrt šolskih poti

Vsaka osnovna šola naj bi imela izdelan Načrt šolskih poti, katerega namen je predvsem poiskati možne izboljšave nevarnejših mest in s tem tudi izboljšati prometno varnost na obstoječih prometnih poteh. Javna agencija RS za varnost prometa je pripravila Smernice za šolske poti, ki so osnovane na aktualni zakonodaji in primerih dobrih praks iz lokalnih okolij, s katerimi naj bi celostno pristopali k večji varnosti na šolskih poteh.

Pri tem naj bi sodelovali vsi, tako osnovne šole, ki oblikujejo načrte šolskih poti (v komunikaciji z učenci in starši), lokalne skupnosti, ki upravljajo s cestno infrastrukturo, ter lokalnih svetov za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (v katerem sodelujejo tudi policija, občinsko redarstvo …) in so pristojni za presojo ogroženosti varnosti učenca.

Načrt šolskih poti je dokument, ki se glede na situacije ‘v naravi”  spreminja in ga bomo po potrebi dopolnjevali oz. spreminjali.


Načrt šolskih poti 2023/2024     Več …

Zemljevid šolskih poti – OŠ Lesce     Več …

Zemljevid šolskih poti – POŠ Begunje     Več …

Related Images:

Dostopnost