Javni razpis za sofinanciranje prostočasnih dejavnosti v občini Radovljica za leto 2022

Občina Radovljica je objavila razpis za sofinanciranje stroškov rednega izvajanja prostočasnih aktivnosti in programov na področju kulture, športa in drugih prostočasnih aktivnosti in programov za osnovnošolske otroke in srednješolsko mladino, ki živi v manj ugodnih socialnih razmerah, v letu 2022. Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki imajo od 1. 1. v letu, za katerega velja razpis, stalno prebivališče prijavljeno v Občini Radovljica in so vključeni v redno izvajanje prostočasnih aktivnosti in programov društev, klubov, glasbene šole, zasebnikov in drugih izvajalcev, ki so kot pravne osebe registrirane v poslovnem registru Republike Slovenije tudi za opravljanje dejavnosti izvajanja prostočasnih aktivnosti in programov za otroke in mladino (v nadaljevanju organizacije).

Razpis je objavljen na občinski spletni strani https://radovljica.si/objava/676250 .

Related Images:

Dostopnost