Učenje o preteklosti na gradu Kamen

Z učenci 5.aB in 5.bB smo en del pouka izvedli na prostem, na bližnjem gradu Kamen. Delali smo po skupinah po modelu roke (vrednote, opolnomočenje, izkušnja, prenosljivost in razumevanje).Teme so bile vezane na kmečke upore, turške vpade, zgodovino gradu Kamen, zapisi babic in dedkov o njihovem otroštvu in domači kraj Begunje nekoč in danes.


Polona J. Korošec, Monika Avsenik

Related Images:

Dostopnost