Akcija zbiranja odpadnih mobilnih telefonov #FONIRAJ

Na šoli bo do konca maja potekala akcija zbiranja odpadnih mobilnih telefonov. Sodelovali bomo v akciji #FONIRAJ, ki ga organizira podjetje Blok d.o.o., ki je specializirano za reciklažo odpadne elektronske opreme.

Cilj akcije je spodbuditi premislek k bolj trajnostnemu ravnanju z odpadki in hkrati razširiti zavedanje o pomenu reciklaže odpadne električne in elektronske opreme.

Reciklažni postopek telefonov se začne z odstranitvijo baterije, ki predstavlja nevarni odpadek in nadaljuje z mehansko predelavo. Telefoni ne bodo namenjeni nadaljnji uporabi. Podjetje sprejema tudi poškodovane telefone.

Učenci odpadne mobilne telefone odlagate v škatle v svojih matičnih učilnicah. 

Zbirali jih bomo do 31. 5. 2022.

Na podlagi zbranih količin bo podjetje doniralo sredstva šolskemu skladu.

Hvala vsem, ki boste v akciji pomagali!

Veronika Šuligoj

Related Images:

Dostopnost