Najbolj iskani poklici ta trenutek ter srečanje na daljavo – Turčija

Decembra smo v okviru projekta Erasmus+ (Z veščinami 21 stoletja do uspešnega poklica in življenja) z učenci 8. razredov izvedli uro oddelčne skupnosti.

Vse sodelujoče države (Estonija, Hrvaška, Turčija, Italija, Slovenija) smo imele nalogo raziskati, kateri poklici so najbolj iskani ta trenutek. Učenci so se v skupinah lotili dela. Najprej so izdelali plan, kako in kje bodo prišli do podatkov, si razdelili delo znotraj skupine in na koncu izdelali plakat, ki smo ga izobesili v šolski avli.

Učenci so prišlo do ugotovitev, da so ta trenutek najbolj iskani poklici natakar, vojak, medicinska sestra, varilec, kuhar … Več jih najdete na priloženih slikah.

Žal se zaradi slabe situacije s korona virusom ponovno nismo mogli udeležiti srečanja vseh šol, ki je bilo na začetku januarja v Istanbulu.

Udeležili smo se ga le na daljavo. Anika in Ana iz 8. c sta predstavili ugotovitve 8. razredov.

Upamo, da se nam uspe odpraviti v Italijo, kjer bo konec marca naslednje delovno srečanje vseh šol.

Nik Hlade, Barbara Bajželj, Petra Šmit

Related Images:

Dostopnost