Naši učenci ambasadorji prve pomoči

Skladišče RK - Rdeči križ Slovenije

Vsako drugo soboto v septembru že več kot dve desetletji obeležujemo svetovni dan prve pomoči. Letos so v ospredju otroci in mladi ter stališče, da bi morala biti prva pomoč sestavni del učnih načrtov že v vrtcih ter v osnovnih in srednjih šolah. Obvladovanje prve pomoči namreč ni le izraz privzgojene solidarnosti, ampak sodi v splošno izobrazbo in usposobljenost, ki se jo je treba začeti učiti že od malega in pozneje nadgrajevati
oziroma ohranjati kot veščino za vsakodnevno rabo.

Ob tej priložnosti je Rdeči križ Slovenije skupaj z Osnovno šolo F. S. Finžgarja iz Lesc pokazal, kako poteka izobraževanje prve pomoči na šoli.

V Osnovni šoli F. S. Finžgarja poleg krožka prve pomoči že leta organizirajo dneve prve pomoči za vse osmošolce in devetošolce. Gre za projekt Oživimo srce, pri katerem so z velikim posluhom in interesom združili ideje in moči Občina Radovljica, RKS – OZ Radovljica, ZD Radovljica in nekateri motivirani posamezniki. Tako že nekaj let poteka sistematično učenje prve pomoči učencev zadnje triade osnovnih šol v občini. Na tak način celi generaciji omogočajo pridobitev znanj iz prve pomoči in utrditev le-teh leto pozneje. Kot je povedala ravnateljica šole Emilija Kavčič so otroci zelo zainteresirani za prvo pomoč in se jim zdi
pomembna. Jo je pa presenetil odziv tako zaposlenih in staršev, ki so izrazili željo, da bi tudi za njih organizirali tovrstne prikaze.

Rok Müller, član ekipe inštruktorjev projekta Oživimo srce, je dejal, da so projekt vzpostavili z namenom povečanja preživetja po srčnem zastoju na področju občine. »Za dosego cilja smo se usmerili v sistematično opremljanje občine z AED-ji in izobraževanje laikov iz oživljanja, in sicer prvih posredovalcev in splošne populacije, pri čemer smo kot najvišji doprinos k zastavljenemu cilju prepoznali otroke v zadnji triadi osnovne šole. Slednje se je pokazalo za zelo uspešno tudi drugje po Evropi. V izobraževanje smo poleg oživljanja dodali vsebine, kot na primer, kako ravnati v primeru tujka v dihalih, položaj za nezavestnega, ustavljanje krvavitve.«

Župan Ciril Globočnik je dejal, da je Občina Radovljica zadovoljna z rezultati projekta, predvsem pa da je dober odziv lokalne skupnosti potrdilo, da so na pravi poti. Omogočanje otrokom in mladim, da se naučijo in dajejo prvo pomoč, je ena od strategij za doseganje varnejšega okolja in odpornosti za vse državljane. Znanja in veščine prve pomoči otrokom izboljšujejo zmožnost izogibanja nevarnostim v vsakdanjem življenju in odzivanja v primeru nevarnosti.

»Pri Rdečem križu Slovenije si že dobro desetletje prizadevamo, da bi se prve pomoči v šoli učili vsi učenci, in ne le enkrat v devetih letih, saj je znanje s tega področja treba obnavljati in dograjevati,« je dejal Željko Malić in nadaljeval »Številne raziskave namreč potrjujejo dejstvo, da posameznik pridobljeno znanje v določenem časovnem intervalu pozabi, če ga ustrezno ne obnavlja. Ostanejo le fragmenti, ki v različnih življenjskih okoliščinah ne zadostujejo. Tudi zato, se v RKS zavzemamo za uvedbo obveznega obdobnega obnavljanja prve pomoči za voznike motornih vozil.«

Malić je izpostavil, da se pri nas vsebine prve pomoči v šolah najpogosteje znajdejo zaradi entuziastov in mentorjev, ki ta znanja učencem razdajajo v okviru popoldanskih krožkov ali drugih neobveznih šolskih vsebin. Veseli ga, da nekatere osnovne šole tako kot šole v Radovljici učence seznanjajo vsaj z osnovami prve pomoči na dnevih dejavnosti. Po podatkih IFRC-ja je prva pomoč že obvezen del šolskega učnega načrta v približno 20 % držav, v katerih so ustanovljena nacionalna društva rdečega križa in rdečega polmeseca. Poleg tega je usposabljanje iz prve pomoči obvezno za šolsko osebje v približno 27 % držav.

Vir: RK Slovenije, foto: Aleš Černivec

Prispevek v oddaji Svet na A kanalu: Več …
Prispevek v oddaji Slovenska kronika na RTV Slovenija: Več …Related Images:

Dostopnost