Zagotavljanje toplega obroka za učence v času izobraževanja na daljavo …

Zagotavljanje toplega obroka za učence, za katere je v času zaostrenih epidemioloških razmer organizirano izobraževanje na daljavo

Spoštovani starši

Osnovna šola Lesce objavlja poziv staršem, da učence Osnovne šole F. S. Finžgarja Lesce s prebivališčem v občini Radovljica prijavijo na brezplačni topli obrok.

Brezplačni topli obrok pripada učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali odločbi na podlagi vloge za priznanje pravice do subvencije malice ali kosila ne presega 382, 82 € (3. dohodkovni razred otroškega dodatka). Brezplačni topli obrok pripada tudi učencem, ki so nameščeni v rejniško družino.

Učenci se na topli obrok prijavijo preko šole, le-ta pa za učence, ki so prijavljeni na kosilo, upravičenost do brezplačnega obroka preveri v CEUVIZ. Šole zbrane podatke o prijavah posredujejo občini, ki na podlagi zbranih potreb organizira pripravljanje in distribucijo toplega obroka.

S prijavo učenci (njihovi starši) privolijo, da šole podatke uporabijo za organizacijo priprave in prevzema toplega obroka.

Učenci oziroma njihovi starši topli obrok prevzamejo v šoli, ki hrano pripravlja. Izjemoma občina za učence, ki obroka ne morejo prevzeti, organizira dostavo toplega obroka na dom ali na ustrezno razdelilno točko v lokalni skupnosti.

Prijavo pošljite na e-naslov: emilija.kavcic@oslesce.si najkasneje do jutri, 7. 11. 2020, do 10. ure.

Ostanite zdravi.

Lepo vas pozdravljam.

Emilija Kavčič, ravnateljica

Related Images:

Dostopnost