Spremembe glede nošenja mask v vzgojno-izobraževalnih zavodih

Maske potrebne le izven učilnice matičnega oddelka

Vlada Republike Slovenije je v petek, 2. 10. 2020, v večernih urah sprejela spremembe Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2.

Učencem 7.-9. razreda ni več potrebno nositi mask, ko so v matičnem oddelku. Raba mask izven učilnice pa še vedno ostaja obvezna za vse.

https://www.gov.si/novice/2020-10-03-spremembe-glede-nosenja-mask-v-vzgojno-izobrazevalnih-zavodih/

Z željo, da bi tudi v prihodnje ohranili nizko stopnjo okuženosti in nemoteno ter čim dlje trajajoče izvajanje pouka v prostorih šole, vas prosimo, da dosledno upoštevate dana priporočila in določila NIJZ:

  • v šolo naj prihajajo samo zdravi učenci,
  • izven matične učilnice učenci nosijo zaščitno masko ali drugo obliko zaščitnega pokrivala,
  • v šolo vstopajo samo starši otrok 1. in 2. razreda, za čim krajši čas (prihod, odhod iz šole).

Zavedati se moramo, da moramo delovati kot skupnost.

Ostanimo odgovorni in s tem zdravi!

Emilija Kavčič, ravnateljica

Related Images:

Dostopnost