Obvestilo za učence in starše matične šole

Dragi učenci in spoštovani starši,

skladno z navodili pristojnega ministrstva in trenutne epidemiološke situacije smo šolsko leto začeli po modelu B-OŠ, kot izhaja iz priporočil. Starši, naprošamo vas, da pozorno spremljate zdravstveno stanje vaših otrok.

POMEMBNO: Od 1. do 4. 9. 2020 je tudi za učence, stare od 6 do 12 let, priporočljiva uporaba mask  izven matične učilnice, ko so v zaprtem prostoru učenci različnih oddelkov. Predlagamo, da imajo učenci maske ustrezne velikosti ali drugo pokrivalo nosno-ustnega predela (šal ali rutico).

Uporaba mask je na avtobusu in v šolskem kombiju obvezna za vse.

Prosimo vas, da v šoli upoštevate osnovna zdravstvena priporočila:

 • V šolo pridemo zdravi – brez znakov okužbe dihal.
 • Umivamo si roke.
 • Skrbimo za higieno kihanja in kašlja.
 • Ne dotikamo se obraza z neumitimi rokami.
 • Vzdržujemo medosebno razdaljo.
 • Učenci od 6. do 9. razreda nosijo zaščitne maske v zaprtem prostoru izven učilnice. Sprejemljiva je tudi druga oblika zaščite ustnega in nosnega predela (šal, ruta ali podobne oblike zaščite). V prvem tednu septembra naj imajo ustrezno zaščito tudi učenci 1. do 5. razreda.

.

ORGANIZACIJA PRIHODOV IN ODHODOV

Učenci se zberejo po razporedu:

– učence 1. razreda v šolo pospremite starši do učilnice
– učenci 2. in 3. razreda – na dvorišču pred glavnim vhodom ob 8:00
– učenci 4. razreda – pred vhodom v avlo (nasproti Krčme Mexico) ob 8:00
– učenci 5. razreda – pred službenim vhodom (pri čebelnjaku, nasproti Avtohiše Jereb) ob 8:00
– učenci 6. razreda – pred službenim vhodom (pri čebelnjaku, nasproti Avtohiše Jereb) ob 8:10
– učenci 7. razreda – na dvorišču pred glavnim vhodom ob 8:10
– učenci 8. razreda – na šolskem igrišču ob 8:10
– učenci 9. razreda – pred vhodom v avlo (nasproti Krčme Mexico) ob 8:10

Učence pred določenim vhodom sprejmejo učitelji.

Na preduro učenci vstopajo skozi glavni vhod.

Učenci vozači (2. do 5. razred) vstopajo v šolo skozi glavni vhod takoj po prihodu avtobusa in se pridružijo sošolcem v razredu.

Promet na parkirišču pri službenem vhodu poteka krožno tako kot v času papirne akcije. Če otroke pripeljete do službenega vhoda, na parkirišče zavijete na desnem vhodu (nasproti Avtohiše Jereb), otroke odložite na ustreznem/varnem mestu, nato pa odpeljete mimo šole na drugem izhodu (nasproti Krčme Mexico). 

Po koncu pouka učenci šolo zapustijo skozi glavni vhod.

Nekaj informacij, kako bo potekalo delo v šoli

 • V šoli bodo vsi učenci ZDRAVI.
 • V kolikor se bo učenec slabo počutil ali kazal znake okužbe, vas bomo obvestili. Otrok bo z učiteljem počakal do vašega prihoda v prostoru nasproti knjižnice (učilnica čebelica).
 • Pouk bo potekal v matičnih učilnicah oddelkov.
 • V šolo vstopajo le učenci, starši jih pospremijo najdlje do vhodnih vrat šole. Izjema so prvošolci.
 • Odhod domov: učenci, ki niso vključeni v OPB, bodo takoj po zadnji aktivnosti oz. kosilu zapustili šolo. Učenci, ki so vključeni v OPB, zapustijo šolo ob uri, ki ste jo sporočili na prijavnici.
 • Interesne dejavnosti in izbirni predmeti se bodo izvajali v skladu s priporočili NIJZ.
 • Sporočamo, da ne zmoremo zagotoviti po oddelkih popolnoma ločenega jutranjega varstva in podaljšanega bivanja.
 • Učenci bodo uporabljali svoje garderobne omarice.
 • Dopoldansko malico bodo vsi učenci jedli v učilnicah.
 • Dnevi dejavnosti bodo praviloma potekali v šoli ali njeni okolici.
 • Šole v naravi bodo organizirane glede na situacijo s COVID-19.
 • Govorilne ure, roditeljski sestanki (razen prvega) praviloma potekajo na daljavo (po telefonu, preko elektronske pošte, preko videoklica …).

Prosimo za razumevanje in upoštevanje zapisanega.

Ne morem spremeniti smeri vetra, lahko pa svoja jadra prilagodim tako, da vedno dosežem destinacijo.” – Jimmy Dean

Related Images:

Dostopnost