Prevzem spričeval

Spričevala, ki jih učenci ne bodo prevzeli zadnji dan pouka v šoli, lahko prevzamete naslednje dneve:

za učence matične šole v Lescah:

–          24. 6. 2020 pri razredniku od 8.20 do 11.00 ure, od 11.00 do 13.00 ure v tajništvu šole
–          29. 6. in 30. 6. 2020 v tajništvu od 12.00 do 14.00 ure
–          po 26. 8. 2020 v tajništvu šole od 8.00 do 14.00 ure

za učence Podružnične šole v Begunjah:

–          24. 6. 2020 pri razredniku od 8.20 do 11.00 ure
–          29. 6. in 30. 6. 2020 v pisarni vodje podružnice (Jane Ulčar) od 10.00 do 13.00 ure
–          po 26. 8. 2020 v tajništvu šole v Lescah od 8.00 do 14.00 ure

Spričevalo je možno prevzeti osebno (učenec ali starši) ali s pooblastilom staršev (druge odrasle osebe).

 

Lepo pozdravljeni, Emilija Kavčič, ravnateljica

Related Images:

Dostopnost