Neobvezni izbirni predmeti v šolskem leti 2020/2021

Spoštovani starši,

v šolskem letu 2020/21 bo šola učencem ponudila naslednje neobvezne izbirne predmete:
šport (4.—6. razred),
nemščino (4.—6. razred) in
italijanščino (7.—9. razred).

Neobveznega izbirnega predmeta učencem ni potrebno izbrati. Če si ga učenec izbere, ga mora do konca šolskega leta obiskovati.
Učenec prostovoljno izbere največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov. Pouk neobveznih izbirnih predmetov bomo izvajali ob zadostnem številu prijav.

Related Images:

Dostopnost