Urejena nova učilnica v Podružnični šoli Begunje

V podružnični šoli v Begunjah je Občina Radovljica konec lanskega leta preuredila prostore pritličja in mansarde v severozahodnem delu stavbe. Občina je za gradbeno-obrtniška dela in opremo namenila približno 144 tisoč evrov.

V pritličju šole so bile prenovljene sanitarije in garderobe za uporabnike telovadnice, v mansardi urejen prostor za dodatne dejavnosti šole, manjša garderoba ter servisni prostor, kamor sta vgrajena bojler in zalogovnik tople vode.

Ob prevzemu nove učilnice so na šoli pripravili krajši kulturni program.

Related Images:

Dostopnost