Vključeni v projekt Erasmus+

V novem šolskem letu 2019/20 začenjamo dvoletni mednarodni projekt Erasmus+ s štirimi šolami iz Estonije, Italije, Turčije in Hrvaške.

K sodelovanju bodo vabljeni učenci 8. in 9. razredov, ki želijo nadgraditi svoje znanje angleščine, pridobiti na samozavesti ter izkušnje v nastopanju in organizaciji. V sklopu projekta z naslovom With the Skills of the Future for a Successful Job and Life bodo učenci pridobivali veščine, potrebne za življenje in delo v 21. stoletju, pomagali s svojimi idejami, pripravili logo projekta, posneli predstavitveni film, se povezovali z učenci tujih držav in še več.

Projekt zajema tudi mednarodne enotedenske izmenjave učencev sodelujočih držav. V letošnjem šolskem letu načrtujemo obisk šole na Hrvaškem, v prihodnjem šolskem letu pa srečanje v Italiji in Turčiji. Junija 2021 bo gostiteljica naša šola.

Za mednarodna srečanja bomo izbirali med učenci in učenkami, ki bodo redno obiskovali krožek Erasmus+ in sodelovali v aktivnostih v skladu z zadanimi roki. Zaželena oz. pričakovana je tudi čim večja samostojnost otroka, pripravljenost komunicirati ter dobro znanje angleščine. Ker zastopamo Slovenijo, je seveda pogoj tudi lepo vedenje otrok in upoštevanje pravil.

Dobrodošli otroci, ki si želijo idejno prispevati k projektu, pridobiti nova znanja in mednarodne izkušnje!

Mentorici Barbara Bajželj in Petra Šmit

 


Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.

Related Images:

Dostopnost