Peš ali s kolesom v šolo – Dan brez avtomobila – 20. 9. 2019

EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI je tradicionalna evropska pobuda, ki lokalne skupnosti spodbuja k uvedbi in promociji trajnostnih prometnih ukrepov. Prizadevanja za človeku in okolju prijaznejše načine mobilnosti vsako leto povežejo na tisoče sodelujočih mest. Aktivnosti potekajo vse leto, vrhunec dogajanja pa je med 16. in 22. septembrom, ko se Evropski teden mobilnosti zaključi z Dnevom brez avtomobila.

“GREMO PEŠ” je letošnji slogan Evropskega tedna mobilnosti. Hoja je tisti najmanj spektakularen način premikanja, ki je hkrati tudi najbolj naraven, najbolj zdrav in vedno znova presenetljivo sproščujoč. Velika težava sodobne družbe je pomanjkanje fizične aktivnosti prebivalcev, ki jo v veliki meri spodbuja pretirana raba osebnih avtomobilov. Zato bomo septembra slavili hojo. Pridružite se nam!

Vodilo trajnostne mobilnosti je zadovoljiti potrebe vseh ljudi po mobilnosti in obenem zmanjšati promet ter njegove škodljive posledice.

Tudi letos smo se v šolo odpravili peš v petek, 20. 9. 2019. Zbrali smo se na zbirnih mestih in v spremstvu učiteljev skupaj šli peš v šolo:

OŠ LESCE
Tuš Lesce – 8:00
Vrtec Lesce – 8:05
Radovljica Isospan – avtobusna postaja – 7:45
gostišče Tulipan Lesce – 8:00
Spar Lesce – 8:05
Hraše, mlekarna – 7:55
Hlebce, avtobusna postaja – 7:50

Vozači so se pripeljali z avtobusom oz. kombijem.

OŠ BEGUNJE
Starulč – 8:00
na križišču za Krpin – 8:00
Poljče (pri Centru) – 7:55
Zapuže (avtobusna postaja) – 7:50
Učenci, ki se pripeljejo z avtobusom, so počakali na avtobusni postaji v Begunjah.

Evropski teden mobilnosti     Več …

Pot v šolo peš ali s kolesom otrokom zagotavlja minimalno mero dnevne telesne aktivnosti, kar pozitivno vpliva na njihovo zdravje. Otroci na poti v šolo uživajo v družbi svojih vrstnikov, postopoma spoznavajo prometne predpise in pravila vedenja ter postajajo suvereni udeleženci v prometu. Način prihoda otrok v šolo in na dejavnosti je v veliki meri odvisen prav od vas, staršev, zato spodbujajte svoje otroke, da bodo kot pešci, kolesarji ali uporabniki javnega prevoza pridobivali znanje in izkušnje za varno gibanje v prometu. Pot v šolo peš ali s kolesom otrokom zagotavlja minimalno mero dnevne telesne aktivnosti, kar pozitivno vpliva na njihovo zdravje. Otroci na poti v šolo uživajo v družbi svojih vrstnikov, postopoma spoznavajo prometne predpise in pravila vedenja ter postajajo suvereni udeleženci v prometu. Način prihoda otrok v šolo in na dejavnosti je v veliki meri odvisen prav od vas, staršev, zato spodbujajte svoje otroke, da bodo kot pešci, kolesarji ali uporabniki javnega prevoza pridobivali znanje in izkušnje za varno gibanje v prometu.

Naj bo to drugačen, zanimiv dan.

Petra Šmit, Jana Ulčar

 

Dan brez avtomobila 2018:

 

Related Images:

Dostopnost