Vpis v 1. razred

Na podlagi 45. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, 81/2006, 102/2007) starši v 1. razred osnovne šole vpišete otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let.

Za šolsko leto 2019/20 bomo vpisovali otroke, ki so rojeni med 1. 1. 2013 in 31. 12. 2013.

Vpis na matični šoli poteka v času od 13. do 15. februarja 2019, na podružnični šoli pa 13. 2. 2019. Vabila boste dobili po pošti.

Za dodatne informacije pokličite na številko 04 5337 603 (svetovalna delavka).

 

OSTALE INFORMACIJE:

ŠOLSKI OKOLIŠ
Starši morate vpisati otroka v osnovno šolo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno ali začasno prebiva. V skladu z 48. členom Zakona o osnovni šoli lahko starši vpišete otroka v prvi razred v šolo izven šolskega okoliša, v katerem prebivate (v drugo šolo), če obe šoli s tem soglašata. Pomembno je,
– da morate starši vpisati otroka v šolo v svojem primarnem okolišu,
– čim prej pa vložite prošnjo za prepis tudi na šolo, v katero želite vpisati otroka.

ZDRAVNIŠKI PREGLED
Pred vstopom v 1. razred morajo otroci opraviti zdravniški pregled. Vabilo na zdravniški pregled boste prejeli s strani ZD Radovljica.

1. RODITELJSKI SESTANEK
bo na posamezni enoti predvidoma konec maja ali v začetku junija (prejeli boste pisno vabilo, objavljeno bo tudi na spletni strani šole). Takrat prejmete vse potrebne informacije o začetku šolskega leta in o šolskih potrebščinah.

Related Images:

Dostopnost