Prevzem spričeval po 22. 6. 2018

Učenci oz. njihovi starši, ki ne bodo prevzeli spričevala na zadnji šolski dan v petek, 22. junija 2018, jih lahko prevzamejo

v torek, 26. 6. 2018 od 7. do 12. ure, in
v petek, 29. 6. 2018 od 7. do 14. ure, v tajništvu šole v Lescah ali po šolskih počitnicah (od 27. 8. 2018 dalje).

Spričevalo je možno prevzeti osebno (učenec ali starši) ali s pooblastilom staršev (druge osebe).

Related Images:

Dostopnost