Šolska prehrana

Jedi za šolsko prehrano na matični šoli v Lescah in na podružnici v Begunjah vsakodnevno pripravljajo in kuhajo kuharice za vse obroke: dopoldanska malica, kosilo, popoldanska malica (za podaljšano bivanje) in zajtrk (za jutranje varstvo).

PRIJAVA IN ODJAVA 

Prijavo ali odjavo učenca na šolsko prehrano zaradi odsotnosti starši sporočite v tajništvo šole do 8.00 ure: po telefonu: (04) 53 37 600 in 051 652 243 ali po e-pošti: info@oslesce.si.

Za učence POŠ Begunje je odjava oziroma prijava možna do 8.00 ure po telefonu: (04) 53 37 616 in 070 555 561.

Odjava je možna tudi preko eAsistenta z geslom.

Če je bila odjava prehrane sporočena do 8.00 ure, velja odjava še za isti dan, sicer pa z naslednjim dnem po prejemu oz. za kasnejši dogovorjeni dan. Odjava prehrane za nazaj ni mogoča.

Malica je po drugi šolski uri.
Čas prevzema kosila je od 12.30 do 13.45 ure. Učenci prevzamejo kosilo s kartico.

S prijavo na šolsko prehrano nastopi dolžnost učenca oz. staršev, da boste:

– spoštovali pravila šolske prehrane,
– plačali šolsko prehrano,
– pravočasno odjavili posamezni obrok skladno s pravili šolske prehrane,
– v primeru neodjavljenega obroka plačali polno ceno (tudi, če ima učenec regresirano prehrano),
– šoli v 30-ih dneh sporočili vsako spremembo podatkov, ki ste jih navedli v prijavi na prehrano.


Cene obrokov:
–  zajtrk: 0,37 €
–  malica: 0,90 €
–  kosilo 1.–4. raz.: 2,15 €
–  kosilo 5.–9. raz.: 2,31 €
–  popoldanska malica: 0,69 €