Rušimo tabuje učenja v učilnici – matematiko se da učiti tudi na prostem!

Letošnji mesec september je prav prijetno sončen in topel. Da pa ne bi bil pouk ob tako lepem vremenu le v učilnici, se matematiko učimo tudi na prostem. Delo poteka pred šolo na klopcah, na tartanu, v leseni piramidi, pri peskovniku, na travi, ob toboganu, v atriju in še kje. Ugotovili smo, da je učinek dela boljši kot pa v učilnici. Sonce in svež zrak prav vsem dobro koristita. Zakaj ju torej ne bi izkoristili?! 

OPAŽANJA IN UGOTOVITVE:

– Reševanje nalog poteka hitreje, učenci so bolj aktivni in organizirani.
– Če pade koncentracija, si lahko privoščijo kratek sprehod do sošolca in hkrati še preverijo postopek reševanja naloge ali poprosijo za razlago.
– Učenci, ki se radi učijo v skupini ali paru lahko rešujejo skupaj in hkrati ne motijo ostalih.
– Učenci, ki se raje učijo sami, se lahko umaknejo stran od ostalih, kjer jih nihče ne moti.
– Količina rešenih nalog na prostem je enaka kot v učilnici, pri nekaterih učencih še večja.
– Ni pomembno ali učenci pri delu sedijo ali ležijo. Zapis v zvezku ni nič slabši kot pa tisti v razredu.  

Otroci nas vedno znova presenečajo in tako je tudi prav! 

Učiteljica Mateja Alič

Related Images:

Dostopnost