Pogovarjali smo se z učiteljicami naše šole

Tako učitelji kot učenci in njihovi starši smo se znašli v obdobju šolanja na daljavo. Gre za prvovrstno izkušnjo za vse nas. Ker nas je bolj podrobno zanimalo, kako tak način dela vpliva na doživljanje situacije in na samo poučevanje, smo se v sklopu novinarskega krožka odločili, da izvedemo intervju s tremi učitelji naše šole. Izbrali smo si učiteljice različnih generacij, z različnim obsegom izkušenj. Vsem smo zastavili enaka vprašanja, na koncu pa smo ugotovili, da je rdeča nit vseh treh intervjujev podobna. Prisluhnite in ugotovitve, kaj pozitivnega nas druži.

Učenci in mentorici novinarskega krožka

 

Intervju z učiteljico Ano Palovšnik, ki poučuje na Podružnični šoli Begunje    . Več …

Intervju z učiteljico Barbaro Bajželj, ki poučuje na OŠ F. S. Finžgarja Lesce    . Več …

Intervju z učiteljico Nedo Golmajer, ki poučuje na OŠ F. S. Finžgarja Lesce    . Več …

Related Images:

Dostopnost