Športni dan – planinski pohod, 24. 9. 2020, 6.-9. razred

Športni dan je prestavljen s srede na četrtek, 24. 9. 2020

.
OBVESTILO STARŠEM O IZVEDBI ŠPORTNEGA DNE – PLANINSKI POHOD

V skladu z letnim delovnim načrtom šole bomo v četrtek, 24. septembra 2020, izvedli prvi športni dan v tem šolskem letu – pohod v naravi. Spiski učencev po skupinah, zborna mesta in časi odhodov skupin bodo objavljeni na oglasni deski.

Učenci naj se na zbornem mestu javijo svojemu vodji in dosledno upoštevajo njegova navodila ves čas pohoda.

Malico bomo vzeli s seboj, kosilo ne bo odpovedano, saj se bomo pravočasno vrnili v šolo.

Ker se je že dokaj shladilo, vas prosimo, da skupaj s svojimi otroki skrbno izberete ustrezno opremo za pohod: čevlje s podplatom iz profilirane gume, več tanjših oblačil,  rezervno perilo, priporočljiva je tudi topla pijača. Za zahtevnejše pohode naj v nahrbtniku ne manjka vetrovka,  kapa in rokavice.

V primeru neprimernih vremenskih razmer bo športni dan preložen na drug termin. O tem boste pravočasno obveščeni.

Dodatno obvestilo:

Po programu osnovne šole mora šola v vsakem razredu izpeljati s predmetnikom opredeljeno število kulturnih, naravoslovnih, tehniških in športnih dni. Dnevi dejavnosti so del rednega programa osnovne šole, zato so se jih učenci dolžni udeleževati. Organizacija teh dni zahteva dogovarjanje in usklajevanje tudi z zunanjimi izvajalci, organizacijo morebitnega prevoza, določitev ustreznega normativnega števila spremljevalcev, zato je treba morebitno odsotnost učencev napovedati pisno vsaj tri dni pred izvedbo, razen v primeru nenadne bolezni. V primeru odsotnosti učenca samo na dnevu dejavnosti je treba šoli predložiti zdravniško opravičilo. V nasprotnem primeru so starši dolžni poravnati stroške izvedbe dneva dejavnosti.

Organizator športnega dne
Slavko Kunčič, prof.

Related Images:

Dostopnost