Peš ali s kolesom v šolo – dan brez avtomobila, 18. 9. 2020 (OŠ Begunje)

EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI je tradicionalna evropska pobuda, ki lokalne skupnosti spodbuja k uvedbi in promociji trajnostnih prometnih ukrepov. Prizadevanja za človeku in okolju prijaznejše načine mobilnosti vsako leto povežejo na tisoče sodelujočih mest. Aktivnosti potekajo vse leto, vrhunec dogajanja pa je med 16. in 22. septembrom, ko se Evropski teden mobilnosti zaključi z Dnevom brez avtomobila.

“Izberi čistejši način prevoza,” je letošnji slogan Evropskega tedna mobilnosti.

Letos so v ospredju potovanja z manj onesnaženja
Dobro organiziran promet je srce vsake sodobne družbe. V mestih z urejenim prometom je lepše in lažje živeti: tam, kjer vse lepo teče, hitreje in udobneje potujemo, hkrati pa tudi manj onesnažujemo svojo okolico. Manj hrupa pomeni tudi manj stresa. Manj delcev v zraku pomeni bolj zdrave posameznike in bolj zadovoljne skupnosti. Zaradi okolju prijaznih vozil, urejenih poti in sproščenih prebivalcev mesta niso samo privlačna, temveč tudi ekonomsko uspešnejša.

Vodilo trajnostne mobilnosti je zadovoljiti potrebe vseh ljudi po mobilnosti in obenem zmanjšati promet ter njegove škodljive posledice.

Tudi letos se bomo na podružnični šoli v Begunjah se v šolo odpravili peš v petek, 18. 9. 2020. Zbrali se bomo na zbirnih mestih in v spremstvu učiteljev skupaj šli peš v šolo:

OŠ BEGUNJE
Starulč – 7:55
na križišču za Krpin – 7:55
Poljče (pri Centru) – 7:50
Zapuže (avtobusna postaja) – 7:45
Učenci, ki se pripeljejo z avtobusom, počakajo na avtobusni postaji v Begunjah.

Evropski teden mobilnosti     Več …

Pot v šolo peš ali s kolesom otrokom zagotavlja minimalno mero dnevne telesne aktivnosti, kar pozitivno vpliva na njihovo zdravje. Otroci na poti v šolo uživajo v družbi svojih vrstnikov, postopoma spoznavajo prometne predpise in pravila vedenja ter postajajo suvereni udeleženci v prometu. Način prihoda otrok v šolo in na dejavnosti je v veliki meri odvisen prav od vas, staršev, zato spodbujajte svoje otroke, da bodo kot pešci, kolesarji ali uporabniki javnega prevoza pridobivali znanje in izkušnje za varno gibanje v prometu.

Naj bo to drugačen, zanimiv dan.

Simona Prek

Related Images:

Dostopnost