Obvestilo za učence in starše podružnične šole Begunje

Dragi učenci in spoštovani starši,

skladno z navodili pristojnega ministrstva in trenutne epidemiološke situacije smo šolsko leto začeli po modelu B-OŠ, kot izhaja iz priporočil. Starši, naprošamo vas, da pozorno spremljate zdravstveno stanje vaših otrok.

POMEMBNO: Od 1. do 4. 9. 2020 je tudi za učence, stare od 6 do 12 let, priporočljiva uporaba mask  izven matične učilnice, ko so v zaprtem prostoru učenci različnih oddelkov. Predlagamo, da imajo učenci maske ustrezne velikosti ali drugo pokrivalo nosno-ustnega predela (šal ali rutico).

Uporaba mask je na avtobusu in v šolskem kombiju obvezna za vse.

Prosimo vas, da v šoli upoštevate osnovna zdravstvena priporočila:

 • V šolo pridemo zdravi – brez znakov okužbe dihal.
 • Umivamo si roke.
 • Skrbimo za higieno kihanja in kašlja.
 • Ne dotikamo se obraza z neumitimi rokami.
 • Vzdržujemo medosebno razdaljo.
 • Učenci od 6. do 9. razreda nosijo zaščitne maske v zaprtem prostoru izven učilnice. Sprejemljiva je tudi druga oblika zaščite ustnega in nosnega predela (šal, ruta ali podobne oblike zaščite). V prvem tednu septembra naj imajo ustrezno zaščito tudi učenci 1. do 5. razreda.

.

ORGANIZACIJA PRIHODOV IN ODHODOV

Prihod v šolo – učenci se zberejo po razporedu:

 • 1. aB razred: jutranje varstvo – ob zapisani uri (od 6.00 do 8.00) pred vhodom za 1. razred. Pri vhodu pozvonijo, da jim učiteljica odpre.
 • 1. aB razred: brez jutranjega varstva ob 8.10, pred vhod za 1. In 2. razred. Zbirno mesto je označeno.
 • 2. aB razred: ob 8.10, pred vhodom za 1.in 2. razred. Zbirno mesto je označeno.
 • 3. aB , 3. bB, 4. aB , 4. aB in 5. aB razred: ob 8.10, pred glavnim vhodom. Vsak razred ima označeno svoje zbirno mesto.
 • Učenci vozači (samo šolski kombi ali avtobus): dežurna oseba jih ob njihovem prihodu pred šolo pride iskat in jim v avli dodeli mesto, kamor se usedejo.
  Učiteljice, ki izvajajo pouk prvo uro, sprejmejo učence na zbranih točkah. Dežurna oseba koordinira dogajanje na hodniku.

Odhod domov: učenci, ki niso vključeni v OPB, bodo takoj po zadnji aktivnosti oz. kosilu zapustili šolo. Učenci, ki so vključeni v OPB, zapustijo šolo ob uri, ki ste jo sporočili na prijavnici.

Nekaj informacij, kako bo potekalo delo v šoli

 • V šoli bodo vsi učenci ZDRAVI.
 • V kolikor se bo učenec slabo počutil ali kazal znake okužbe, vas bomo obvestili. Otrok bo z učiteljem počakal do vašega prihoda v prostoru nasproti knjižnice (učilnica čebelica).
 • Pouk bo potekal v matičnih učilnicah oddelkov.
 • V šolo vstopajo le učenci, starši jih pospremijo najdlje do vhodnih vrat šole. Izjema so prvošolci.
 • Odhod domov: učenci, ki niso vključeni v OPB, bodo takoj po zadnji aktivnosti oz. kosilu zapustili šolo. Učenci, ki so vključeni v OPB, zapustijo šolo ob uri, ki ste jo sporočili na prijavnici.
 • Interesne dejavnosti in izbirni predmeti se bodo izvajali v skladu s priporočili NIJZ.
 • Sporočamo, da ne zmoremo zagotoviti po oddelkih popolnoma ločenega jutranjega varstva in podaljšanega bivanja.
 • Učenci bodo uporabljali svoje garderobne omarice.
 • Dopoldansko malico bodo vsi učenci jedli v učilnicah.
 • Dnevi dejavnosti bodo praviloma potekali v šoli ali njeni okolici.
 • Šole v naravi bodo organizirane glede na situacijo s COVID-19.
 • Govorilne ure, roditeljski sestanki (razen prvega) praviloma potekajo na daljavo (po telefonu, preko elektronske pošte, preko videoklica …).

Prosimo za razumevanje in upoštevanje zapisanega.

Ne morem spremeniti smeri vetra, lahko pa svoja jadra prilagodim tako, da vedno dosežem destinacijo.” – Jimmy Dean

Related Images:

Dostopnost