Peš s kokoško Rozi

V mesecu septembru smo v okviru projekta Trajnostna mobilnost v vrtcih in osnovnih šolah izvajali različne aktivnosti na temo prihoda v šolo na trajnostni način: peš, s kolesom, skirojem, ipd. Cilj aktivnosti Gremo peš s KOKOŠKO ROZI je bil predvsem spremeniti potovalne navade otrok, zmanjšati motorizirani promet v okolici šole in spodbuditi otroke k gibanju in druženju.

En teden smo pridno beležili prihode učencev v šolo na trajnostni način.

Začetno stanje: 59 % otrok je prišlo v šolo na trajnostni način.

Po enotedenskem beleženju in izvajanju aktivnosti pa je prišlo v šolo na trajnostni način kar 75,8 % otrok.

Naš cilj je bil, da se odstotek poviša za 7 %, kar pomeni da smo ga presegli, in sicer stanje se je izboljšalo za 16,8 %.

Čestitke vsem sodelujočim razredom in njihovim mentorjem, ki ste jih pridno spodbujali!

Vodja projekta, Mateja Alič

 


»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.«

Related Images:

Dostopnost