Projekt zbiranja odpadnega olja iz gospodinjstev

TEKMOVANJE 4. RAZREDOV OSNOVNIH ŠOL V OBČINAH BLED, BOHINJ, GORJE, JESENICE, KRANJSKA GORA, RADOVLJICA, TRŽIČ in ŽIROVNICA
ODPADNO JEDILNO OLJE NI ODPADEK, AMPAK KORISTNA SUROVINA

Odpadno jedilno olje je odpadek, za katerega praviloma ne pomislimo, da bi lahko bil škodljiv za naravo. Prav zaradi tega ga številna gospodinjstva v Sloveniji najpogosteje nepravilno odlagajo, in sicer tako, da ga preko kuhinjskega lijaka ali straniščne školjke zavržejo v javni kanalizacijski sistem. S tem ne tvegajo samo tega, da bi v svoj kanalizacijski sistem priklicali različne škodljivce ali tvegali njegovo zamašitev, temveč lahko povzročijo onesnaženje površinskih voda in podtalnice. Po strokovnih ocenah lahko liter odpadnega olja onesnaži kar 1.000 litrov vode. To pa je količina vode, ki jo povprečen odrasel Evropejec porabi v 5 dneh. Jedilno olje namreč na površju vode tvori tanko nepropustno plast, ki onemogoča kroženje kisika v vodo in iz nje. Prav zaradi tega dejstva pa močno škoduje vodni favni in flori. Zbrano odpadno jedilno olje predelajo v biodizel. Iz enega litra olja nastane 90 % biodizla, torej ekološkega goriva, ki ne onesnažuje okolja, ostanek je glicerin, ki se uporablja v farmacevtski industriji.

 

Related Images:

Dostopnost