Projekt Slovenske Karitas

Ob spoštovanju osebne, družbene in kulturne raznolikosti, ki je neizmerno človeško bogastvo, in v prizadevanjih za premagovanje vseh oblik diskriminacije želi Karitas sodelovati s posamezniki, z ustanovami in organizacijami, ki imajo enake cilje.

Tako smo se letošnje šolsko leto priključili projektu ozaveščanja » S cilji trajnostnega razvoja do pravičnosti v svetu«, ki je del projekta »Za odprto, pravično in trajnostno Evropo v svetu – Projekt predsedovanja EU 2020-2022«.

Cilji projekta so mlade spodbuditi h kritičnemu razmišljanju o skrajni revščini, posledicah podnebnih sprememb, nepravičnosti, neenakosti po svetu ter o rešitvah teh problematik, kot je to možno z uresničevanjem ciljev trajnostnega razvoja, ki milijardam revnim po svetu pomagajo preživeti in dostojno živeti.

Učenci bodo s pomočjo različnih aktivnosti in delavnic razmišljali o tem, kaj jim pomeni dom, kaj so migracije, kakšni so vzroki in posledice migracij ter o sprejemanju ljudi iz različnih kultur. Hkrati se bodo seznanili s 17 cilji trajnostnega razvoja, sprejetimi v Agendi 2030 za trajnostni razvoj, in jih povezali z migracijami. Razmišljali bodo o (globalnem) vplivu naših dejanj in o tem, kako lahko posameznik in države prispevajo k integraciji migrantov ter iskanju rešitev za zmanjšanje prisilnih migracij.

Nepoznavanje občutljive tematike, kot so migracije, pogosto vodi v strah in kolektivno negativno naravnanost. Zato želimo učenke in učence ozavestiti o kompleksni tematiki migracij v povezavi s trajnostnim razvojem, z namenom, da bodo bolje razumeli zakaj so ljudje pogosto prisiljeni zapustiti svoj dom ter pri njih spodbuditi pozitivni pogled na migracije ter empatijo in sprejemanje ljudi, ki prihajajo iz različnih držav in kulturnih okolij.

Na šoli bomo gostili bomo tudi mobilno izobraževalno razstavo o Ciljih trajnostnega razvoja.

Poleg tega smo se odločili tudi za sodelovanje v dobrodelni akciji »Kupim kozo«.

Z nakupom koze bomo pomagali revnim družinam v Afriki, da se trajnostno lahko preživijo. Koze bodo imeli za gnojenje zemlje, meso, mleko in prirast za prodajo. S tem bodo pridelali več hrane in družinski člani ne bodo lačni.