Učbeniki iz sklada

Učbenike iz učbeniškega sklada za učence matične šole lahko prejmete v šolski knjižnici –

v petek, 30. 8. 2019, od 7:30 do 16:30.

Učenci Podružnične šole Begunje bodo učbenike prejeli v šoli v času pouka.