Obvezni izbirni predmeti v šolskem letu 2019/2020

Spoštovani starši!

Poleg obveznih predmetov izvajamo za učence 7., 8. in 9. tudi pouk iz obveznih izbirnih predmetov. Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašate starši. Z izbirnimi predmeti želimo učencem omogočiti, da poudarijo tako imenovane prevladujoče strani lastnih interesov in sposobnosti. Omenjeni predmeti tako postanejo tudi priložnost dokazovanja učenk in učencev.

Izbirni predmeti so eno, dve ali triletni. Učenec vsako leto zamenja izbirni predmet. Šola ponudi predmete, za katere se je opredelilo največ učencev ob anketiranju, seveda pa tudi tiste, ki jih mora obvezno ponuditi v skladu z zakonom (drugi tuj jezik, retorika, verstva in etika). Skupine za izvajanje pouka izbirnih predmetov šola oblikuje za tiste predmete, za katere se je prijavilo zadostno število učencev.

Prosimo, da do 19. aprila 2019 izberete in izpolnite prijavnico za izbirne predmete, ki jo bodo prejeli učenci. Na osnovi vaših prijav bomo oblikovali skupine za pouk izbirnih predmetov, za katere bo največ zanimanja. Učenke in učenci izberejo dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, to pomeni dva različna predmeta po eno uro ali pa en predmet, ki poteka dve uri tedensko.

Učenec lahko izbere tudi tri ure izbirnih predmetov tedensko, če s tem soglašate starši. Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na predlog staršev lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih.

Upam, da bo vsak učenec lahko obiskoval predmeta, ki sta mu najbolj všeč. Veliko sreče pri izbiranju.

Emilija Kavčič, ravnateljica

7. razredu bomo tako ponudili 10 različnih predmetov:

Ime predmeta Št. ur /teden Oznaka Učitelj
Nemščina 1 2 NI1 Martina Schmitt Več …
Matematična delavnica 7 1 MD7 Barbara Pfajfar Več …
Urejanje besedil 1 UBE Mateja Alič Več …
Načini prehranjevanja 1 NPH Andreja Šimnovec Več …
Šport za zdravje 1 SZZ Nuša Kozinc Več …
Obdelava gradiv – les 1 OGL Veronika Mihelak Več …
Sonce, Luna, Zemlja 1 SLZ Majda Srna Več …
Likovno snovanje 1 1 LS1 Darja Katrašnik Več … ……………….
Turistična vzgoja 1 TVZ Sabina Časar Pretnar Več …
Verstva in etika 1 VE1 Sabina Časar Pretnar Več …

 

8. razredu bomo ponudili 12 izbirnih predmetov:

  • 10 predmetov, vezanih na 8. razred: Likovno snovanje 2, Matematična delavnica 8, Sodobna priprava hrane, Nemščina 2, Poskusi v kemiji, Retorika, Šport za sprostitev, Obdelava gradiv – umetne snovi, Multimedija, Življenje človeka na Zemlji;
  • 2 predmeta, ki ju bodo obiskovali učenci 8. in 9. razredov skupaj: Projekti iz fizike in ekologije in Daljnogledi in planeti.
Ime predmeta Št. ur /teden Oznaka Učitelj
Likovno snovanje 2 1 LS2 Darja Katrašnikt Več …
Matematična delavnica 8 1 MD8 Barbara Pfajfar Več …
Sodobna priprava hrane 1 SPH Andreja Šimnovec Več …
Nemščina 2 2 NI2 Martina Schmitt Več …
Poskusi v kemiji 1 POK Neda Golmajer Več …
Retorika 1 RET Roman Gašperin Več …
Šport za sprostitev 1 SZS Nuša Kozinc Več …
Obdelava gradiv – umetne snovi 1 OGU Veronika Mihelak Več ...
Multimedija 1 MME Mateja Alič Več …
Življenje človeka na Zemlji 1 ŽČZ Sabina Časar Pretnar Več …
Projekti iz fizike in ekologije 1 PFE Andreja Kovačič Več … ……………….
Daljnogledi in planeti 1 DIP Majda Srna Več …

 

V 9. razredu bomo ponudili 9 izbirnih predmetov:

  • 7 predmetov, vezanih na 9. razred: Likovno snovanje 3, Matematična delavnica 9, Nemščina 3, Verstva in etika, Izbrani šport, Kemija v življenju, Risanje v geometriji in tehniki in Raziskovanje domačega kraja in varstvo njenega okolja.
  • 2 predmeta, ki ju bodo obiskovali učenci 8. in 9. razredov skupaj: Projekti iz fizike in ekologije in Daljnogledi in planeti.
Ime predmeta Št. ur /teden Oznaka Učitelj
Likovno snovanje 3 1 LS3 Darja Katrašnikt Več …
Matematična delavnica 9 1 MD9 Barbara Pfajfar Več …
Nemščina 3 2 NI3 Martina Schmitt Več …
Izbrani šport 1 ISP Martina Kristan Več …
Kemija v življenju 1 KEŽ Neda Golmajer Več …
Risanje v geometriji in tehniki 1 RGT Veronika Mihelak Več …
Raziskovanje domačega kraja in
varstvo njenega okolja
1 RDK Sabina Časar Pretnar Več …
Projekti iz fizike in ekologije 1 PFE Andreja Kovačič Več … ……………….
Daljnogledi in planeti 1 DIP Majda Srna Več …